เกียวกับเรา
นงค์รักษ์ เปรมทา (จ๋า)

ตัวแทนประกันชีวิตบริษัท เอไอเอ จำกัด (หน่วยกิ่งไผ่1)

ปัจจุบัน ตำแหน่ง  ผู้ก่อตั้ง Wealth-inne
* ตัวแทนประกันชีวิต
   บริการด้านการประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ โรคร้ายแรง ประกันภัยกลุ่ม ประกันผู้บริหาร ฯลฯ
   บริการด้านการ วางแผนภาษี ส่วนบุคคล วางแผนมรดก

* นายหน้าประกันวินาศภัย
   บริการด้านการประกันวินาศภัย ทางด้านธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งขนาด ใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก
   (SME) ร้านค้า สำนักงาน โรงแรม อาคารพาณิชย์  ประกันภัยรถยนต์ ประกันเดินทาง

 * ที่ปรึกษาวางแผนการเงิน การลงทุน ส่วนบุคคล  และ นิติบุคคล

 * ตัวแทนขายหน่วยลงทุน และกองทุนส่วนบุคคล ( Private Fund)

    ฝ่ายที่ปรึกษาบริหารเงินลงทุน

* ผู้แนะนำลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (บัญชีซื้อขายหุ้น)
ประวัติการศึกษา
* ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยบูรพาคุณวุฒิ และ วุฒิบัตร
* ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต (เลขที่ใบอนุญาต 5601090663)

* ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย (เลขที่ใบอนุญาต 5804005331)

ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ IC License (เลขที่ใบอนุญาต 058013)

* ใบอุญาตผู้แนะนำลูกค้า Introducing Broker Agent
(เลขที่ใบอนุญาต 1606000992)

การวางแผนการเงิน คุณวุฒิวิชาชีพ นักวางแผนการเงิน (CFP)


   ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน
   ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน
คติในการทำงาน : ลูกค้าคือครอบครัวของเรา


แรงบันดาลใจ : คุณพ่อ คุณแม่ (My Hero)สนใจรับบริการจากเรา