ติวสอบตัวแทนประกันชีวิต

แบบทดสอบตัวแทนประกันชีวิต


ตัวอย่างข้อสอบใบอนุญาตตัวแทนทั้ง 10 ชุด

ซึ่งสามารถทราบผลคะแนนทันทีหลังทำข้อสอบเสร็จ

พร้อมเฉลย ข้อที่ท่านทำผิด ทุกข้อ


หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ว่าที่ตัวแทนใหม่ทุกท่าน
จะสอบผ่านแบบ 100%
ทำแบบทดสอบนี้ครบ สอบผ่านทุกรายเลยค่าาา


ชุดที่ 1 goo.gl/Vkv6dx


ชุดที่ 2 goo.gl/vsX7Ls

ชุดที่ 3 goo.gl/c9TFrA

ชุดที่ 4 goo.gl/HFX4XI

ชุดที่ 5 goo.gl/m1WMwu

ชุดที่ 6 goo.gl/37OtoU

ชุดที่ 7 goo.gl/NDkpQs

ชุดที่ 8 goo.gl/jj6exB

ชุดที่ 9 goo.gl/VGwT8U

ชุดที่ 10 goo.gl/FLmRJF

PRU Academy Agency